วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_04_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ.mp3