วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

เพียรใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ย. ๖๒)

๒๐ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
620920_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์.mp3