วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

ทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๒)

๒๒ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม
620922_01_ปกิณกะธรรมทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม.mp3