วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ไม่ประมาททรงสติให้ถึงพร้อมในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๒๗ ก.ย. ๖๒)

๒๗ ก.ย. ๖๒-เทศน์ไม่ประมาททรงสติให้ถึงพร้อมในปัจจุบันอารมณ์
620927_01_เทศน์ไม่ประมาททรงสติให้ถึงพร้อมในปัจจุบันอารมณ์.mp3