วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_01_ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์.mp3