วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

เร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า
620915_01_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า.mp3