วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ย. ๖๒)

๑๔ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร
620914_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร.mp3