วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๑ ก.ย. ๖๒)

๒๑ ก.ย. ๖๒-เทศน์ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้
620921_02_เทศน์ศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3