วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี.mp3