วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เทศน์ ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๒-เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_03_เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ.mp3