วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ก.ย. ๖๒)

๒๒ ก.ย. ๖๒-เทศน์พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
620922_02_เทศน์พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3