วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๐ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ๔เพื่อแยกจิตจากขันธ์๕.mp3