วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์(เทศน์ ๑๑ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๑ ต.ค. ๖๒-เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_02_เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท๔ย่อมถึงความพ้นทุกข์.mp3