วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(นิทาน ๑๙ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๒-นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610611_02_นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3