วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๒)

๕ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
621005_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3