วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การสิ้นอาสวักขยญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
601005_01_ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ.mp3