วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ(เทศน์ ๑๔ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๒-เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
601006_03_เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ.mp3