วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖ ต.ค. ๖๒-พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611007_06_พระเมตตาพร.mp3