วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๒ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620506_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์.mp3