วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611028_01_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3