วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(นิทาน ๒๖ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ต.ค. ๖๒-นิทานนายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610502_01_นิทานนายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น.mp3