วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คุณของศีล(เทศน์ ๖ ต.ค. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖ ต.ค. ๖๒-เทศน์คุณของศีล(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611007_02_เทศน์คุณของศีล.mp3