วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด(เทศน์ ๑๖ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๖ พ.ย. ๖๒-เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611117_03_เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด.mp3