วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611015_01_ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์.mp3