วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
601021_02_ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดีณวัดสังเวช.mp3