วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี(เทศน์ ๙ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๙ .๖๒-เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี(เปิดเสียงบันทึกเสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)