วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เจริญพระปริตรบูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๒)

๑๑ .. ๖๒-ปกิณกะธรรมเจริญพระปริตรบูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
621111_01_ปกิณกะธรรมเจริญพระปริตรบูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง.mp3