วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๓ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611117_04_ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง.mp3