วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611118_02_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทานณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3