วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๘ ธ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611229_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี.mp3