วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611216_01_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน.mp3