วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๘ ธ.ค. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๘ ธ.ค. ๖๒-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611229_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3