วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การละความกังวลในร่างกายและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกายและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611230_01_ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกายและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3