วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๒)

๑ ธ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร.mp3