วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๗ ธ.ค. ๖๒-เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611208_03_เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์.mp3