วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)
630101_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓.mp3