วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

เร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๐ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒)
620111_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีไม่ปล่อยให้ความชั่วเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผล.mp3