วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
620113_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอนมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3