วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๗ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒)
620118_01_ปกิณกะธรรมทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3