วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_01_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทานมิใช่ผลจากภายนอก.mp3