วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
620113_05_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรมยอมรับความจริง.mp3