วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

พระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620126_01_ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา.mp3