วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)
620127_01_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์.mp3