วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เทศน์ ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_03_เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตนและความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย.mp3