วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

มานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑ ม.ค. ๖๓-นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611230_05_นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล.mp3