วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611214_01_ปกิณกะธรรมถือสัจจะปฏิบัติตามกำลังใจตนและเพียรละความชั่ว.mp3