วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620125_01_ปกิณกะธรรมละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3