วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

พึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620106_01_ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น.mp3