วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

พุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620706_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์.mp3