วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล(เทศน์ ๑๙ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๓-เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
620120_03_เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล.mp3